ВРУ прийняла закон про кредитні спілки

Верховна Рада прийняла закон про кредитні спілки.

За прийняття в цілому законопроєкту №5125 проголосували 258 депутатів при мінімально необхідних 226.

Положеннями цього документу пропонується:

- розширення переліку послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм членам (для кредитних спілок з'явиться можливість надавати такі фінансові послуги, як обмін валют і окремі види платіжних послуг);

- вдосконалення процедури ліцензування діяльності кредитної спілки за рахунок об'єднання в єдину процедуру отримання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та реєстрації заявника як фінансової установи;

- вдосконалення системи управління кредитної спілки (встановлення загальних вимог до системи управління кредитною спілкою, вдосконалення процедури скликання та проведення загальних зборів членів кредитної спілки, запровадження диференційованих підходів для кредитних спілок в контексті моделі побудови корпоративного управління і системи внутрішнього контролю в залежності від типу кредитної спілки, встановлення заборони керівникам кредитної спілки та особам, що здійснюють ключові функції в кредитній спілці, бути представниками інших членів кредитної спілки на загальних зборах членів кредитної спілки).

Також законопроектом пропонується встановити право Національного банку вимагати заміни будь-якого з керівників, головного ризик-менеджера, головного комплаенс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та / або ділова репутація не відповідають встановленим Нацбанком вимогам.

Документом також розширюються джерела поповнення капіталу кредитної спілки (обов'язкові додаткові пайові внески членів кредитної спілки, які є безповоротними; субординований борг; фонд стабілізації і центр підтримки ліквідності кредитних спілок на рівні об'єднаної кредитної спілки); вводяться вимоги достатності регулятивного капіталу 1-го рівня і загального регулятивного капіталу, підвищуються вимоги до формування резервного капіталу.

Законопроєктом вдосконалюється процедура виходу кредитної спілки з ринку: платоспроможна кредитна спілка має право добровільно ліквідуватися або приєднатися до інших кредитних спілок; добровільна реорганізація (злиття, приєднання) або ліквідація кредитної спілки можлива виключно за умови надання Нацбанком відповідного дозволу згідно із затвердженим планом реорганізації або ліквідації кредитної спілки.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd