ВАТ АБ "Укргазбанк" розмiстив iпотечнi облiгацiї

02 березня 2007 року вiдбулося повне розмiщення звичайних iменних iпотечних облiгацiй ВАТ АБ "Укргазбанк" серiї "В" з фiксованим процентом, що зареєстрованi в окремому реєстрi випускiв iпотечних облiгацiй за N1/4/07 вiд 23 сiчня 2007 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Банком подано до ДКЦПФР вiдповiдний звiт.
Кiлькiсть розмiщених iпотечних облiгацiй становить 50 000 штук, сума, на яку розмiщено облiгацiї - 50 355 500,00 гривень (за цiною 1007,11 гривень за штуку). Доходнiсть iнвесторiв вiдповiдає єдинiй доходностi розмiщення iпотечних облiгацiй ВАТ АБ "Укргазбанк" серiї "В", встановленiй 28 лютого 2007 року у розмiрi 10,2% рiчних.

Обсяг iпотечних активiв (майновi права по кредитним договорам, що забезпечуються iпотекою, що укладенi мiж ВАТ АБ "Укргазбанк" та позичальниками), на 01/03/2007 складає 58 011 745,43 гривень. Середньозважений строк iпотечних активiв у складi iпотечного покриття на ту саму дату - 109,28 мiсяцiв.

Основнi параметри емiсiї iпотечних облiгацiй

Об'єм випуску за номiнальною вартiстю: 50 млн. грн.

Забезпечення облiгацiй: iпотечне покриття на 01/12/206 - 56,64 млн. грн.

Вид iпотечних облiгацiй: звичайнi

Тип облiгацiй: процентнi, iменнi

Форма цiнних паперiв: бездокументна

Номiнальна вартiсть 1ї облiгацiї: 1000 грн.

Спосiб розмiщення: публiчний

Кiлькiсть купонiв: 12

Купонний перiод: 91 день

Процентна ставка: 10,50% рiчних

Дата погашення: 25.02.2010

Рейтинг за нацiональною шкалою: uaA

Управителем iпотечного покриття виступає Акцiонерний комерцiйний банк "ХФБ Банк Україна", який входить до UniCredit Group.

Довiдка: ВАТ АБ "Укргазбанк" першим в Українi випустив iпотечнi облiгацiї.

Цей пiлотний випуск iпотечних облiгацiй здiйснювався ВАТ АБ "Укргазбанк" в рамках проекту USAID "Iнiцiатива сприяння кредитуванню".

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd