Угода мiж Укрексiмбанком та Свiтовим банком за Другим проектом розвитку експорту набула чинностi

21 березня набула чинностi Угода про позику мiж вiдкритим акцiонерним товариством "Державний експортно-iмпортний банк України" (ВАТ "Укрексiмбанк") та Свiтовим банком для реалiзацiї Другого проекту розвитку експорту (ПРЕ-2). Як повiдомляє прес-служба Укрексiмбанку, рада виконавчих директорiв Свiтового банку затвердила позику в сумi 154,5 млн. доларiв США для реалiзацiї цього проекту влiтку 2006 року.
Позику залучено ВАТ "Укрексiмбанк" термiном на 20 рокiв, включаючи 5-рiчний пiльговий перiод. ПРЕ-2 спрямований на пiдтримку експорту та реального сектора в Українi через надання середньо- i довгострокового фiнансування оборотного капiталу та iнвестицiй в основнi засоби українських приватних експортерiв. Проект також забезпечить змiцнення спроможностi українського банкiвського сектора надавати фiнансовi ресурси пiдприємствам через подальший розвиток фiнансового посередництва i використання досконалiших iнструментiв кредитування.

У рамках ПРЕ-2 ресурси позики спрямовуватимуться експортерам через оптове кредитування Укрексiмбанком українських комерцiйних банкiв. Пiдприємства-позичальники при реалiзацiї проектiв, що фiнансуватимуться з коштiв ПРЕ-2, повиннi будуть дотримуватись вимог Свiтового банку щодо охорони довкiлля та процедур здiйснення закупiвель.

У рамках реалiзацiї ПРЕ-2 ВАТ "Укрексiмбанк" вже пiдписано субсидiарнi кредитнi угоди з кiлькома банками-учасниками.

Другий проект розвитку експорту є продовженням першого Проекту розвитку експорту, завдяки успiшнiй реалiзацiї якого спiльно зi Свiтовим банком у 1997-2004 рр. було забезпечено iстотний прирiст експорту учасникiв проекту. Свiтовим банком визнано перший Проект розвитку експорту одним з найбiльш успiшних в Українi.

Довiдка: ВАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 100% державним капiталом. Укрексiмбанк належить до групи найбiльших банкiв України, має вiддiлення в усiх областях та великих iндустрiальних мiстах країни. ВАТ "Укрексiмбанк" має найвищi серед українських банкiв рейтинги вiд вiдомих мiжнародних рейтингових агенцiй Fitch Ratings та Moody's.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd