Скасування санкцій НБУ до АКБ "Юнекс"

Комісія Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області з питань нагляду та регулювання діяльності банків рішенням від 29 березня 2007 року N07102 достроково скасувала своє рішення від 26.12.06 N06058 про зупинення здійснення окремих операцій Акціонерним комерційним банком <Юнекс>. Рішення Комісії Головного управління від 26.01.06 ї06058 приймалося за результатами розгляду результатів комплексного інспектування АКБ <Юнекс>, проведеного Головним управлінням за період з 01.01.04. до 01.09.05, та обмежувало банк у здійсненні операцій по прийманню вкладів (депозитів) від фізичних осіб, по відкриттю та веденню поточних рахунків фізичних осіб.
Як вважає Голова правління АКБ <Юнекс> Е.В. Бабишенко, дострокове зняття обмежень на здійснення окремих операцій стало можливим перш за все завдяки позиції акціонерів банку, які з розумінням поставилися до рекомендацій Національного банку України стосовно нарощення регулятивного капіталу та порядку розподілу прибутку за минулий рік. Значна робота проведена також правлінням банку по усуненню недоліків, виявлених інспекційною перевіркою Національного банку України.

Зняття обмежень на здійснення окремих операцій дозволить АКБ <Юнекс> виконати в повному обсязі Прогнозний план розвитку на 2007 рік, який передбачає:
- відкриття відділень банку у містах Херсон, Кривий Ріг, Макіївка;
- отримання письмового дозволу Національного банку України та ліцензії ДКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- проведення емісії власних облігацій на суму 13,5 млн. грн.
- впровадження <карткових> продуктів, <зарплатних> проектів з метою комплексного обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу, юридичних та фізичних осіб та інше.

Разом з тим, АКБ <Юнекс> не планує нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення депозитів фізичних осіб під підвищені відсоткові ставки, як це роблять деякі банки. Не планується і видача беззаставних <експрес-кредитів> на споживчі цілі при наявності у позичальника мінімального пакету документів, що потенційно є небезпечними для платоспроможності банку. Позиція правління та експертів банку щодо <швидких> кредитів викладена у статті "Про небезпечні тенденції на ринку фінансових послуг".

На даний час правління АКБ <Юнекс> вважає банк одним з надійніших банків в Україні. Така думка також підтверджується незалежними експертами Українського фінансового сервера за методикою якого за результатами на 01.02.07. АКБ <Юнекс> зайняв 7 місце серед українських банків за показниками "загальна ліквідність " та 8-е місце - за показником " достатність капіталу".

Пріоритетними напрямками діяльності банку були і залишаються підтримка підприємств реального сектору економіки, перш за все гірничо-видобувної металургійної галузей, розвиток високоефективних банківських технологій, призначених для широкого кола клієнтів, комплексне обслуговування та індивідуальний підхід до кожного клієнта.

На даний час залишається в силі обмеження Національного банку України на здійснення АКБ <Юнекс> інших операцій з валютними цінностями на міжнародних валютних ринках. Дане обмеження було введено у звязку з недостатнім для виконання спеціальних ліцензійних вимог для здійснення цих операцій розміром регулятивного капіталу (72175,0 тис. грн.). Але, на думку Бабишенко Е.В., дане обмеження є тимчасовим, оскільки загальними зборами акціонерів, що відбулися 12 березня 2007 року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 18000,0 тис. грн., що дозволить банку виконати ліцензійні вимоги Національного банку України для пункту наявного письмового дозволу банку у частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках. На відміну від інших банків, які відмовилися від здійснення операцій на міжнародних валютних ринках, керівництво банку прагне подальшого розвитку банку та відновлення його іміджу, як стабільної фінансової установи.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd