Ростислав Слав'юк: "Рекапiталiзацiю банкiв треба проводити дуже швидко"

4 червня розпочала роботу IV Мiжнародна науково-практична конференцiя "Iнтеграцiя України в європейський та свiтовий фiнансовий простiр", де науковцi та профiльнi фахiвцi змогли обговорити пропозицiї щодо оздоровлення української економiки та шляхи пом'якшення виходу з кризової ситуацiї. Одним з важливих стабiлiзуючих факторiв у банкiвському секторi, на думку професора Львiвського iнституту банкiвської справи УБС НБУ Ростислава Слав'юка, є оперативне проведення докапiталiзацiї та рекапiталiзацiї банкiв. Саме такими темпами проводили рекапiталiзацiю в iнших країнах. В Українi це триває дуже повiльно. Зволiкання небезпечне обростанням кримiнальними процесами, адже з кожною подiєю в банкiвськiй системi вiдбуваються зрушення i в тiньовiй економiцi. Окрiм цього, за словами науковця, Україна стикнулись з тим, що сьогоднi тiньовий ВВП 108% вiд зведеного бюджету держави. "Це попередження для влади, - зауважує Ростислав Слав'юк. - Проводячи заходи з до- те рекапiталiзацiї важливо не допустити кримiналiзацiї". Окрiм цього, професор наголосив на важливостi розвитку фондового ринку, без розбудови якого можна втратити економiку України.
За словами проректора Унiверситету банкiвської справи НБУ, професора Анжели Кузнєцової, стабiлiзацiї у банкiвськiй сферi слiд очiкувати вiд розроблених ряду нових iнiцiатив НБУ для регуляторної полiтики дiяльностi банкiвських установ. Також, головний банк країни зосереджує зусилля над контролем щодо дотриманням цих вимог. Проте, професор зауважила, якщо порiвнювати долання кризи в Українi та у її найближчих сусiдiв, наприклад, Росiї, то Україна надзвичайно сильно страждає вiд полiтичної роз'єднаностi та постiйних чвар у владi.

У вiдвертiй розмовi науковцiв на конференцiї зокрема звучала критика щодо пропонованих мiжнародними фiнансовими органiзацiями методiв боротьби з кризою, якi в Українi звелись до девальвацiї. Кращi результати демонструють тi країни, у яких системний пiдхiд до подолання негативних явищ в економiцi.

На думку Ростислава Слав'юка, швидкiсть та якiсть подолання кризи залежить вiд того, наскiльки влада прислухається до роботи науковцiв, вчених, аналiтикiв та експертiв.

Щорiчно результатом роботи конференцiї стає аналiтична записка, де акумулюються усi висловленi пропозицiї та зауваження науковцiв щодо стану та розвитку економiки України. Документ надсилають у Секретарiат Президента, Верховну Раду, Уряд та НБУ.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd