Основные тенденции денежно-кредитного рынка за март 2010 г.

Ситуація на грошово-кредитному ринку в березні 2010 року характеризувалася подальшим прискоренням тенденції до збільшення коштів населення в банківській системі. Збільшення коштів юридичних осіб сприяло зниженню ставок за кредитами. Водночас зазначене не призвело до активізації процесів кредитування – унаслідок відсутності платоспроможних позичальників банки значну кількість вільних ресурсів спрямували у фінансові інструменти, зокрема в державні цінні папери.
Обсяг депозитів фізичних осіб у березні поточного року збільшився на 2,3% порівняно із 1,2% у лютому та – 0,4% у січні, що свідчить про поступове відновлення довіри населення до банківської системи. З початку року вклади фізичних осіб збільшилися на 3,9% – до 219,7 млрд.грн. Приплив коштів населення спостерігається як в національній, так і в іноземній валютах.

У березні вперше в поточному році зафіксовано приплив коштів юридичних осіб до банків, обсяг яких у цьому місяці збільшився на 8,3% (з початку року – на 1,7%) – до 118,3 млрд.грн. У валютній структурі приросту коштів юридичних осіб превалюють депозити в національній валюті.

Загальний обсяг депозитів у березні збільшився на 4,3% (з початку року – на 3,1%) – до 338,0 млрд.грн.

У березні відбулося збільшення обсягу готівки поза банками на 0,7% (з початку року зменшення – на 1,2%) – до 155,1 млрд.грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в березні зменшилася до 31,4% порівняно з 32,1% у лютому 2010 року.

Збільшення обсягів депозитів та готівки поза банками відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в березні збільшився на 2,9% (з початку року – на 1,4%) – до 494,2 млрд.грн. Обсяг монетарної бази збільшився на 3,1% (з початку року – на 0,9%) – до 196,6 млрд.грн.

З метою уникнення формування монетарних ризиків стабільності грошової одиниці Національний банк України в березні продовжував активно здійснювати операції з мобілізації коштів банків, загальний обсяг яких у цьому місяці становив 23,4 млрд.грн., у той час як обсяг операцій з рефінансування банків лише 460,2 млн.грн. (з початку року відповідно 56,3 млрд.грн. та 3,4 млрд.грн.).

Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями в березні становила 4,8%, за операціями з рефінансування – 11,0%.

Попри активне проведення Національним банком України мобілізаційних операцій, банківська система не відчувала дефіциту ліквідності – обсяг коррахунків банків у березні збільшився на 19,4% – до 20,3 млрд.грн.

Загальний обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками в березні, становив 11,6 млрд.грн., у тому числі 5,7 млрд.грн. було перераховано банками на окремий рахунок у Національному банку України.

Збільшенню коррахунків банків у березні сприяли операції Національного банку України з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку, а також державних облігацій України.

Зокрема, обсяг операцій Національного банку України з викупу в банків державних облігацій України (за номінальною вартістю) у березні становив 10 млрд. грн. (25,55 млрд.грн. з початку року).

Також у березні Національний банк України проводив операції з двостороннього котирування державних облігацій України, під час яких було продано державних облігацій (за номінальною вартістю) на суму 1 749,25 млн.грн. (3 724,25 млн.грн. з початку року) та придбано – на суму 1 082,40 млн.грн. (2 156,10 млн.грн. з початку року).

Динаміка бюджетних коштів навпаки дещо стримувала зростання ліквідності банків. Обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в березні збільшився в 4 рази – до 5,4 млрд. грн.

Збільшення ліквідності банків не привело до адекватного підвищення їх кредитної активності. Загальний обсяг залишків кредитних вкладень зменшився в березні на 0,7% (з початку року зменшився на 2,9%) – до 696,7 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, зменшився на 0,2% (у тому числі в національній валюті збільшився на 0,9%). Обсяг кредитів, наданих населенню, у березні зменшився на 1,6%.

У березні відбувався зустрічний рух ставок за кредитами та депозитами в національній валюті. Так, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 17,9% у лютому 2010 року до 16,8% у березні 2010 року, тоді як середньозважена вартість депозитів у гривнях за цей період збільшилася з 13,1% до 13,2%.

Середньозважена вартість кредитів в іноземній валюті збільшилася з 10,4% у лютому 2010 року до 11,3% у березні, за депозитами в іноземній валюті – зменшилася з 9,3% до 8,9%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за угодами зменшилася з 4,9% річних у лютому 2010 року (у тому числі за кредитами овернайт – 2,2%) до 3,2% (за кредитами овернайт – 1,6%) у березні 2010 року.

До Державного бюджету України за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) протягом березня 2010 року надійшло коштів на загальну суму 8 609,70 млн. грн. (з початку року – 13 641,79 млн.грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20 031,79 млн.грн.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП у березні становила 13,46% річних (з початку року – 16,89% річних). Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов’язань, випущених для рекапіталізації банків, у березні становила 12,08 % річних (з початку року – 14,53 % річних). Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року за станом на 1 квітня 2010 року становив 4 014,42 млн.грн., у тому числі основний борг – 2 476,68 млн.грн., сплата доходу – 1 537,74 млн.грн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd