Основные тенденции денежно-кредитного рынка за март 2007 г.

В умовах збереження високих темпів економічного зростання грошово-кредитна політика у березні 2007 р., як і раніше, спрямовувалася на забезпечення сприятливих умов для кредитної підтримки банківської системою процесів економічного розвитку з одночасним запобіганням утворенню монетарних ризиків для цінової стабільності.
Зростання попиту на гроші супроводжувалося адекватним розширенням грошової пропозиції, що забезпечувало позитивну динаміку активно-пасивних операцій банків.

Монетарна база у березні збільшилася на 4% до 96.4 млрд. грн. (з початку року – зменшилася на 0.8%). Грошова маса у березні збільшилася на 4.3% до 272.6 млрд. грн. (з початку року – збільшилася на 4.4%).

Зростаючій динаміці монетарних показників у березні сприяло проведення Національним банком України операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку. Частково дія цього чинника компенсувалася за рахунок збільшення на 7.4% (з початку року – на 63.4%) коштів Уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України.

Обсяг готівки поза банками у березні збільшився на 3.1% (з початку року – зменшився на 1.3%) до 74 млрд. грн., а питома вага готівки в грошовій масі з початку року зменшилася – з 28.7% до 27.2%.

В умовах високого рівня ліквідності банківської системи, Національний банк України для забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку у березні продовжував проведення мобілізаційних операцій, загальний обсяг яких становив 24.45 млрд. грн. (з початку року – 46.9 млрд. грн., в т.ч. 46.8 млрд. грн. – на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів).

Обсяги проведених операцій з рефінансування банків були незначними – 120 млн. грн. у березні та 265.7 млн. грн. – з початку року (з них 34.3 млн. грн. – кредити овернайт, 163.4 млн. грн. – кредити через тендер, 68 млн. грн. – кредити під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту)).

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у березні, за оперативними даними становить 4513.6 млн. грн.

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування у березні становила 8.92% річних, у т.ч. за тендерними кредитами – 8.92%. З початку року середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування становила 9.27%, в т.ч. за кредитами овернайт – 10.5%, тендерними кредитами - 9.33%, за кредитами рефінансування під заставу майнових прав за коштами банківського вкладу (депозиту) – 8.5%.

Загальний обсяг депозитів у березні збільшився на 4.1% до 195.5 млрд. грн. (з початку року – збільшився на 6%). Депозити юридичних осіб при цьому збільшилися на 5.6% до 78.2 млрд. грн. (з початку року – збільшилися на 0.8%). Депозити фізичних осіб у березні збільшилися на 3.2% (з початку року –на 9.7%) до 117.3 млрд. грн.

У березні депозити в національній валюті збільшувалися більшими темпами (на 5%), ніж в іноземній (на 2.8%). Водночас, по кумулятивному приросту з початку року темп приросту депозитів в іноземній валюті (на 7.9%) випереджає темп приросту вкладів в національній валюті (4.8).

Обсяг кредитних вкладень у березні збільшився на 6.6% до 273.1 млрд. грн. (з початку року – на 11.4%). Кумулятивний темп приросту кредитних вкладень є найбільшим, починаючи з 2002 р.

Кредити, надані юридичним особам у березні збільшилися на 6.5% (з початку року – 10.2%) до 183.7 млрд. грн., кредити, надані фізичним особам – на 6.9% (з початку року – на 13.8%) до 89.4 млрд. грн.

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті у березні майже не змінилася – збільшилася з 13.9% до 14% річних, в той час як в іноземній валюті – зменшилася з 11.7% до 11.5% річних. Інтегральна ставка за кредитами у березні порівняно із лютим не змінилася і становила 13.1% річних.

Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті у березні не змінилася і була на рівні 8.1% річних, в іноземній – незначно збільшилася з 5.8% до 5.9% річних. Інтегральна ставка за депозитами збільшилася з 7.0% до 7.1% річних.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd