Основные тенденции денежно-кредитного рынка за май 2010 г.

Продовження в травні 2010 року тенденцій до нарощування ресурсної бази банків зумовлювало подальше зменшення вартості коштів. Попри це через відсутність належної кількості платоспроможних позичальників кредитна активність банків залишалася на низькому рівні. В одночас значну кількість вільних ресурсів банки спрямовували у фінансові інструменти, зокрема в державні цінні папери.
Загальний обсяг депозитів у травні збільшився на 2,4% (з початку року – на 9,2%) – до 358,0 млрд. грн. Питома вага довгострокових депозитів в загальному їх обсязі за 5 місяців збільшилася з 24,4% до 25,7%.

Головним чинником зростання загального обсягу депозитів у травні були кошти юридичних осіб, темпи приросту яких протягом цього місяця прискорилися до 4,2% порівняно із 0,6% у квітні. З початку року обсяг депозитів юридичних осіб збільшився на 6,4% – до 123,8 млрд. грн. Такий приріст був забезпечений виключно за рахунок коштів у національній валюті, які з початку року збільшилися на 10,2%, тоді як в іноземній валюті вони навпаки незначно знизилися (на 0,4%).

Обсяг депозитів населення в травні поточного року збільшився на 1,5% (з початку року – на 10,8%) – до 234,3 млрд. грн. Їх приріст у національній валюті (17,9%) більше ніж утричі перевищує відповідний показник за коштами в іноземній валюті (4,6%).

Постійний приріст вкладів у банківській системі свідчить про поступове відновлення довіри до банківської системи, а його валютна структура – про посилення довіри до національної грошової одиниці та зниження девальваційних очікувань.

Обсяг готівки поза банками в травні збільшився на 1,4% (з початку року – на 3,2%) – до 162,1 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в травні зменшилася до 31,1% порівняно з 31,3% у квітні та 32,2% на початку року.

Поступове відновлення депозитної бази та збільшення готівки поза банками відповідним чином позначається на динаміці грошової маси, обсяг якої в травні збільшився на 2,1% (з початку року – на 7,0%) – до 521,5 млрд. грн. Водночас в умовах проведення стриманої грошово-кредитної політики темп приросту монетарної бази був повільніший: відбулося зростання на 1,6% (з початку року – на 4,2%) – до 203,2 млрд. грн.

Збільшення грошової пропозиції в травні відбувалося, головним чином, через здійснення Національним баком України операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку.

З метою попередження формування монетарних ризиків стабільності грошової одиниці України Національний банк України продовжував активно здійснювати операції з мобілізації коштів банків, загальний обсяг яких у травні становив 17,6 млрд. грн., у той час як обсяг операцій з рефінансування банків – лише 24,2 млн. грн. (з початку року – 99,0 млрд. грн. та 3,84 млрд. грн. відповідно).

Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями в травні становила 6,1%, а за операціями з рефінансування – 12,3%.

Зростання ліквідності банків у травні певним чином стримувалося також за рахунок:

проведення Національним банком України операцій з двостороннього котирування державних облігацій України, у межах яких було продано державних облігацій за номінальною вартістю на суму 1,4 млрд. грн. (з початку року – на 7,5 млрд. грн.) та придбано на суму 0,4 млрд. грн. (з початку року – на 2,7 млрд. грн.);

зменшення коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в травні на 13,2% (з початку року спостерігалося зростання в 5,1 разу) – до 5,5 млрд. грн.

Операції Національного банку України з купівлі державних облігацій України в травні не мали значного впливу на ліквідність банків: їх обсяг (за номінальною вартістю без урахування операцій з двостороннього котирування) у травні становив 240,0 млн. грн. (з початку року – 26,5 млрд. грн.).

Ураховуючи, що профіцит ліквідності, який склався на грошово-кредитному ринку в поточному році, мав структурний характер, Національний банк України зобов’язав банки з 01.05.2010 формувати весь обсяг обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (до цього на окремому рахунку банки формували 50% від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування).

Загальний обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками в травні та перерахованих на окремий рахунок у Національному банку України, становив майже 9 млрд. грн.

Вчасно вжиті Національним банком України заходи з регулювання ліквідності забезпечили рівновагу на грошово-кредитному ринку та дозволили не допустити подальшого надмірного зростання ліквідності банків. Обсяг коррахунків банків у травні знизився на 16,1% (з початку року – на 1,7%) – до 17,1 млрд. грн.

Стабільне відновлення ресурсної бази банків та достатній рівень ліквідності на фоні зменшення цінового тиску сприяли зниженню вартості коштів як в національній, так і в іноземній валютах. Зокрема, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 15,6% у квітні до 14,6% у травні, а в іноземній валюті – з 11,5% до 10,8% відповідно. Середньозважена вартість депозитів у гривнях за цей період зменшилася з 13,1% до 11,0%, а в іноземній валюті – з 8,3% до 8,1%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за угодами в травні залишилася без змін – 2,6% річних за незначного зниження вартості кредитів овернайт – до 1,3% з 1,4% у квітні 2010 року.

Утім, позитивні тенденції, які відбулися на грошово-кредитному ринку, поки що не призвели до активізації процесів кредитування: загальний обсяг залишків кредитних вкладень у травні зменшився на 0,2% (з початку року – на 2,9%) – до 696,6 млрд. грн. Така динаміка кредитів у травні була зумовлена зменшенням кредитів, наданих населенню (на 1%), у той час як обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 0,2% (у тому числі в національній валюті – на 1,2%).

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) до Державного бюджету України в травні надійшло коштів на загальну суму 2 802,64 млн. грн. (з початку року – 20 870,06 млн. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених на цілі рекапіталізації) на загальну суму 27 260,06 млн. грн. У травні випуск ОВДП для цілей рекапіталізації не здійснювався.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів із їх первинного розміщення в травні становила 11,88% річних (з початку року – 15,49% річних). Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов’язань, випущених на цілі рекапіталізації банків з початку року, – 14,08% річних.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 11 592,60 млн. грн., у тому числі основний борг – 7 817,30 млн. грн., сплата доходу – 3 775,30 млн. грн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd