Основные тенденции денежно-кредитного рынка за январь 2010 г.

Ситуація на грошово-кредитному ринку в січні 2010 року характеризувалася продовженням позитивних тенденцій до збільшення коштів населення в банківській системі. Це відбувалося на фоні зменшення вартості залучених коштів, що дало змогу банкам знизити й вартість кредитних ресурсів.
Водночас на динаміку окремих показників стану грошово-кредитного ринку (зокрема обсягів депозитів юридичних осіб та кредитних вкладень) вплинуло рішення про початок ліквідації ТОВ «Укрпромбанк», обсяги кредитів та депозитів якого перестали враховуватися в загальних показниках банківської системи.

Хоча загальний обсяг депозитів у січні зменшився на 0,9% – до 324,7 млрд. грн., депозити фізичних осіб збільшилися на 0,3%. Приріст депозитів населення відбувався за рахунок зростання вкладень в національній валюті (на 0,9%), у той час як кошти фізичних осіб в іноземній валюті незначно знизилися (на 0,1%). Кошти юридичних осіб у січні зменшилися на 3,2%, у тому числі внаслідок впливу технічного чинника, пов’язаного з ліквідацією ТОВ «Укрпромбанк».

Також у січні відбулося зменшення обсягу готівки поза банками на 2,5% – до 153,1 млрд. грн., що є традиційним явищем для першого місяця року. Питома вага готівки в структурі грошової маси в січні зменшилася до 31,9% порівняно із 32,2% у грудні 2009 року.

Зменшення обсягів депозитів та готівки поза банками відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в січні знизився на 1,5% – до 480,2 млрд. грн. А обсяг монетарної бази зменшився на 2,8% – до 189,4 млрд. грн.

Перетікання коштів із готівкової форми в безготівкову сприяв збільшенню ліквідності банківської системи. З метою уникнення формування монетарних ризиків стабільності грошової одиниці Національний банк України активно здійснював операції з мобілізації коштів банків, загальний обсяг яких у січні становив 16,6 млрд. грн., у той час як обсяг операцій з рефінансування банків – 1,4 млрд. грн.

Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями в січні становила 7,9%, за операціями з рефінансування – 13,1%.

Операції Національного банку України з регулювання ліквідності дозволили забезпечити рівновагу на грошово-кредитному ринку та уникнути надмірного зростання ліквідності банків – обсяг коррахунків банків у січні збільшився на 0,6% – до 17,5 млрд. грн.

Загальний обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками в січні, становив 12,2 млрд. грн., у тому числі 5,7 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок у Національному банку України.

Динаміка бюджетних коштів у січні на стан ліквідності банків суттєво не

впливала. Обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в січні збільшився на 72,7% (що в номінальному обсязі становить лише 0,8 млрд. грн.) – до 1,9 млрд. грн.

Обсяг операцій Національного банку України з викупу у банків державних облігацій України (за номінальною вартістю) у січні становив 6,32 млрд. грн.

Визначальним фактором зниження загального обсягу залишків кредитних вкладень у січні на 2,0% – до 703,5 млрд. грн. був початок ліквідації ТОВ «Укрпромбанк», кредитні вкладення якого перестали враховуватися в загальному обсязі. Зниження залишків кредитних вкладень відбулося як в національній (на 2,5%), так і в іноземній (на 1,5%) валютах.

Певна стабілізація ситуації на грошово-кредитному ринку та поступове зниження інфляційних і девальваційних очікувань зумовлювало зниження вартості грошей у національній валюті – як кредитів, так і депозитів. Так, середньозважена ставка в національній валюті за кредитами зменшилася з 19,6% у грудні 2009 року до 17,4% у січні 2010 року, середньозважена вартість депозитів за цей період знизилася з 14,0% до 12,4%. Середньозважена вартість кредитів в іноземній валюті збільшилася з 10,2% у грудні 2009 року до 10,3% у січні 2010 року, водночас за депозитами вона зменшилася з 9,5% до 9,2%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за угодами зменшилася з 7,0% річних у грудні 2009 року (у тому числі за кредитами овернайт 3,3%) до 6,2% (за кредитами овернайт 2,7%) у січні 2010 року.

До Державного бюджету України за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішніх державних позик протягом січня 2010 року надійшло коштів на загальну суму 1 166,82 млн. грн. Середньозважена дохідність за ОВДП під час аукціонів з первинного розміщення становила 22,32% річних.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за січень 2010 року становив 389,31 млн. грн., у тому числі основний борг 141,45 млн. грн., сплата доходу 247,86 млн. грн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd