Основные тенденции денежно-кредитного рынка за февраль 2010 г.

Ситуація на грошово-кредитному ринку в лютому 2010 року характеризувалася прискоренням тенденції до збільшення коштів населення в банківській системі, що дало змогу банкам більш активно надавати кредитну підтримку підприємствам реального сектору економіки.
Загальний обсяг депозитів у лютому збільшився на 0,3% (з початку року зменшився на 0,7%) – до 325,5 млрд. грн. за рахунок зростання обсягу депозитів фізичних осіб на 1,7% (з початку року – на 2,1%) – до 215,9 млрд. грн. Приріст депозитів населення в лютому відбувався за рахунок зростання вкладів як у національній (на 3,2%), так і в іноземній валюті (на 0,5%). Натомість кошти юридичних осіб у лютому зменшилися на 2,4% (з початку року – на 5,8%) – до 109,6 млрд. грн.

У лютому відбулося збільшення обсягу готівки поза банками на 0,6% (з початку року зменшення – на 1,9%) – до 153,9 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в лютому збільшилася до 32,0% порівняно з 31,9% у січні 2010 року.

Збільшення обсягів депозитів та готівки поза банками відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в лютому збільшився на 0,4% (з початку року зменшився – на 1,1%) – до 481,8 млрд. грн. Обсяг монетарної бази збільшився на 0,7% (з початку року зменшився – на 2,2%) – до 190,7 млрд. грн.

З метою уникнення формування монетарних ризиків стабільності грошової одиниці Національний банк України активно здійснював операції з мобілізації коштів банків, загальний обсяг яких у лютому становив 16,3 млрд. грн., у той час як обсяг операцій з рефінансування банків – 1,6 млрд. грн. (з початку року відповідно 33 млрд. грн. та 3 млрд. грн.).

Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями в лютому становила 5,8%, за операціями з рефінансування – 12,0%.

Операції Національного банку України з регулювання ліквідності дали змогу забезпечити рівновагу на грошово-кредитному ринку та уникнути надмірного зростання ліквідності банків – обсяг коррахунків банків у лютому зменшився на 3,1% – до майже 17 млрд. грн.

Загальний обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками в лютому, становив 11,8 млрд. грн., у тому числі 5,8 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок у Національному банку України.

Динаміка бюджетних коштів у лютому на стан ліквідності банків суттєво не впливала. Обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в лютому зменшився на 27,1% (що в номінальному обсязі становить лише 0,5 млрд. грн.) – до 1,4 млрд. грн.

Обсяг операцій Національного банку України з викупу в банків державних облігацій України (за номінальною вартістю) у лютому становив 6,8 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень збільшився в лютому лише на 0,03% (з початку року зменшився на 2,0%) – до 703,4 млрд. грн. Водночас обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 0,6% (у т.ч. в національній валюті – на 1,7%). Обсяг кредитів, наданих населенню, у лютому зменшився на 1,2%.

У лютому відбулося незначне зростання вартості коштів. Так, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті збільшилася з 17,4% у січні 2010 року до 17,9% у лютому 2010 року, середньозважена вартість депозитів у гривнях за цей період збільшилася з 12,4% до 13,1%. Середньозважена вартість кредитів в іноземній валюті збільшилася з 10,3% у січні 2010 року до 10,4% у лютому 2010 року, за депозитами в іноземній валюті – збільшилася з 9,2% до 9,3%.

Натомість на міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за угодами зменшилася з 6,2% річних у січні 2010 року (у тому числі за кредитами овернайт – 2,7%) до 4,9% (за кредитами овернайт – 2,2%) у лютому 2010 року.

До Державного бюджету України за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішніх державних позик протягом лютого 2010 року надійшло коштів на загальну суму 3 865,27 млн. грн. (з початку року – 5 032,09 млн. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення облігацій внутрішніх державних позик (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 6 832,09 млн. грн.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП у лютому становила 22,89 % річних (з початку року – 22,76 % річних). Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов’язань, випущених для рекапіталізації банків, у лютому становила 18,64 % річних (з початку року – 19,26 % річних).

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який у лютому 2010 року становив 2 505,86 млн. грн., у тому числі основний борг – 1 757,20 млн. грн., сплата доходу – 748,66 млн. грн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd