Основные тенденции денежно-кредитного рынка за февраль 2007 г.

На початку 2007 р. в Україні зберігалася тенденція до прискорення темпів економічного розвитку. Відповідно до цього у лютому Національний банк продовжував проводити політику, спрямовану на збереження сприятливих умов для кредитної підтримки банківської системою процесів економічного розвитку з одночасним запобіганням утворенню монетарних ризиків для цінової стабільності.
В результаті навіть в умовах стриманої динаміки монетарної бази та грошової маси було забезпечено розширення ресурсної бази банків, досягнуто високих темпів кредитування при зниженні відсоткових ставок за кредитами.

Монетарна база у лютому зменшилася на 2.9% до 92.7 млрд. грн. (з початку року – зменшилася на 4.6%). Грошова маса у лютому збільшилася на 2.4% до 262.3 млрд. грн. (з початку року – збільшилася на 0.5%). На динаміку монетарних показників у лютому вплинуло збільшення на 23.2% (з початку року – на 52.1%) коштів Уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України.

Обсяг готівки поза банками у лютому збільшився на 1.6% (з початку року – зменшився на 4.3%) до 71.8 млрд. грн., а питома вага готівки в грошовій масі з початку року зменшилася – з 28.7% до 27.4%.

В умовах високого рівня ліквідності банківської системи, Національний банк України для забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку у лютому продовжував проведення мобілізаційних операцій, загальний обсяг яких становив 15.8 млрд. грн. (з початку року – 22.4 млрд. грн., в т.ч. 22.3 млрд. грн. – на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів).

Обсяги проведених операцій з рефінансування банків були незначними – 74.4 млн. грн. у лютому та 145.7 млн. грн. – з початку року (з них 34.3 млн. грн. – кредити овернайт, 43.4 млн. грн. – кредити через тендер, 68 млн. грн. – кредити під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту)).

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у лютому, за попередніми даними становить 4352.8 млрд. грн.

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування у лютому становила 10.49% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 10.5%, за тендерними кредитами – 10.48%. З початку року середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування становила 9.56%, в т.ч. за кредитами овернайт – 10.5%, тендерними кредитами - 10.48%, за кредитами рефінансування під заставу майнових прав за коштами банківського вкладу (депозиту) – 8.5%.

Загальний обсяг депозитів у лютому збільшився на 2.1% до 187.7 млрд. грн. (з початку року – збільшилися на 1.8%). Депозити юридичних осіб при цьому у лютому зменшилися на 0.5% до 74 млрд. грн. (з початку року – зменшилися на 4.5%). Депозити фізичних осіб у лютому збільшилися на 3.9% (з початку року – збільшилися на 6.3%) до 113.7 млрд. грн.

У лютому депозити фізичних осіб в національній валюті збільшувалися більшими темпами (на 5%), ніж в іноземній (на 2.5%). З початку року вкладення населення в національній валюті збільшилися на 6.9%, в іноземній – на 5.7%.

Обсяг кредитних вкладень у лютому збільшився на 4.6% до 256.2 млрд. грн. (з початку року – на 4.5%). Кумулятивний темп приросту кредитних вкладень є найбільшим починаючи з 2001 р.

Кредити, надані юридичним особам у лютому збільшилися на 4.6% (з початку року – 3.6%) до 172.7 млрд. грн., кредити, надані фізичним особам – на 4.5% (з початку року – на 6.4%) до 83.5 млрд. грн.

Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 14.2% у січні до 13.9% у лютому, в той час як в іноземній –збільшилася з 11.4% до 11.7%. Інтегральна ставка за кредитами зменшилася з 13.2% до 13.1%.

Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті збільшилася з 8.0% у січні до 8.1% у лютому, в іноземній – зменшилася з 6.3% до 5.8%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 7.4% до 7.0%.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd