Основные тенденции денежно-кредитного рынка за апрель 2010 г.

Ситуація на грошово-кредитному ринку в квітні 2010 року характеризувалася подальшим прискоренням темпів збільшення обсягу коштів населення в банківській системі. Одночасно відбулося закріплення тенденції до зростання частки коштів юридичних осіб. Збільшення ресурсної бази банків на фоні зменшення інфляційного тиску сприяло подальшому зменшенню вартості кредитних ресурсів. Попри це через відсутність належної кількості платоспроможних позичальників кредитна активність банків залишається низькою і банки спрямовують значну кількість вільних ресурсів у фінансові інструменти, зокрема в державні цінні папери.
Обсяг депозитів населення у квітні поточного року збільшився на 5,1% (у березні – на 2,3%, у лютому – на 1,2%, у січні – на 0,4%). Стабільне прискорення темпів приросту вкладів населення свідчить про поступове відновлення довіри до банківської системи.

З початку року вклади фізичних осіб збільшилися на 9,2% – до 230,9 млрд. грн. Водночас їх приріст у національній валюті (14,0%) майже втричі перевищує відповідний показник за коштами в іноземній валюті (5,0%), що свідчить про підвищення довіри до гривні та зменшення девальваційних очікувань.

У квітні – другий місяць поспіль – спостерігається зростання коштів юридичних осіб до банків, обсяг яких у цьому місяці збільшився на 0,8% (з початку року – на 2,3%) – до 119,0 млрд. грн. Кумулятивний (з початку року) показник зростання частки коштів юридичних осіб повністю забезпечений за рахунок збільшення депозитів в національній валюті (на 4%) при зменшенні коштів в іноземній валюті на 0,8%.

Загальний обсяг депозитів у квітні збільшився на 3,6% (з початку року – на 6,8%) – до 349,9 млрд. грн. А питома вага довгострокових депозитів в загальному їх обсязі за 4 місяці збільшилася з 24,4% до 25,3%.

Обсяг готівки поза банками у квітні збільшився на 3,1% (з початку року – на 1,8%) – до 159,9 млрд.грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в квітні зменшилася до 31,3% порівняно з 31,4% у березні та 32,2% на початок року.

Збільшення обсягів депозитів та готівки поза банками відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в квітні збільшився на 3,4% (з початку року – на 4,9%) – до 511,1 млрд. грн. Водночас в умовах проведення стриманої грошово-кредитної політики темп приросту монетарної бази був значно повільніший – зростання на 1,8% (з початку року – на 2,6%) – до 200,1 млрд. грн.

На динаміку грошової пропозиції у квітні подовжували впливати операції Національного банку України з купівлі іноземної валюти та держаних облігацій України. Зокрема, обсяг операцій з купівлі державних облігацій України (за номінальною вартістю без урахування операцій з двостороннього котирування) у квітні становив 1,83 млрд. грн. (26,3 млрд. грн. з початку року).

Динаміка бюджетних коштів – навпаки – дещо стримувала зростання ліквідності банків. Обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в квітні збільшився на 16,6% – до 6,3 млрд. грн.

З метою упередження формування монетарних ризиків стабільності грошової одиниці Національний банк України продовжував активно здійснювати операції з мобілізації коштів банків, загальний обсяг яких у квітні становив 25,1 млрд. грн., у той час як обсяг операцій з рефінансування банків лише 390 млн. грн. (з початку року – 81,4 млрд. грн. та 3,8 млрд. грн. відповідно).

Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями в квітні становила 5,6%, за операціями з рефінансування – 12,2%.

З метою стримування зростання ліквідності Національний банк України також проводив операції з двостороннього котирування державних облігацій України, в рамках яких було продано державних облігацій за номінальною вартістю на суму 3,2 млрд. грн. (з початку року – на 6,1 млрд. грн.) та придбано на суму 0,2 млрд. грн. (з початку року – на 2,2 млрд. грн.).

Попри активне проведення Національним банком України мобілізаційних операцій банківська система не відчувала дефіциту ліквідності – обсяг коррахунків банків у квітні збільшився на 0,6% (з початку року – на 17,1%) – до 20,4 млрд. грн.

Загальний обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками в квітні, становив 11,5 млрд. грн., у тому числі 5,6 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок у Національному банку України.

Поступове відновлення ресурсної бази банків та достатній рівень ліквідності на фоні зменшення цінового тиску сприяли зниженню вартості коштів у національній валюті. Зокрема, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 16,8% у березні до 15,6% у квітні, середньозважена вартість депозитів у гривнях за цей період зменшилася з 13,2% до 13,1%.

В іноземній валюті середньозважена ставка за кредитами збільшилася з 11,3% у березні до 11,5% у квітні, за депозитами – зменшилася з 8,9% до 8,3%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за угодами зменшилася з 3,2% річних (у тому числі за кредитами овернайт – 1,6%) у березні до 2,6% (за кредитами овернайт – 1,4%) у квітні 2010 року.

Позитивні тенденції в динаміці депозитів та вартості коштів не призвели до адекватного підвищення кредитної активності банків. Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився в квітні усього на 0,2% (з початку року зменшився на 2,7%) – до 698,0 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, у квітні збільшився на 0,9%, тоді як обсяг кредитів, наданих населенню, – зменшився на 1,3%.

За результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) до Державного бюджету України у квітні надійшло коштів на загальну суму 4 425,63 млн. грн. (з початку року – 18 067,42 млн. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених на цілі рекапіталізації) на загальну суму 24 457,42 млн. грн. У квітні випуск ОВДП для цілей рекапіталізації не здійснювався.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів із їх первинного розміщення у квітні становила 13,44% річних (з початку року – 16,04% річних). Середньозважена дохідність ОВДП з урахуванням зобов’язань, випущених на цілі рекапіталізації, з початку року становила 14,33% річних.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 8 667,17 млн. грн., у тому числі основний борг – 5 756,58 млн. грн., сплата доходу – 2 910,59 млн. грн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd