Основные тенденции денежно-кредитного рынка за апрель 2009 г.

Аналіз динаміки показників розвитку грошово-кредитного ринку в квітні свідчить про покращення ситуації та зниження напруги в фінансово-банківській сфері. Це, зокрема, проявляється у стійкій тенденції до зниження темпів інфляції, припиненні відпливу коштів населення з банків та зростанні обсягів кредитування підприємств реального сектору економіки.
Обсяг депозитів фізичних осіб у квітні збільшився на 0,6% (з початку року зменшився на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Збільшення обсягу депозитів населення зафіксовано як в національній, так і в іноземній валютах. Обсяг коштів населення в національній валюті збільшився на 1,1% (з початку року зменшився на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 0,1% (з початку року зменшився на 12,6%) – до 12,2 млрд. дол. США. Більш прискорені темпи зростання коштів у гривні свідчать про поступове відновлення довіри як до банківської системи, так і до національної валюти України.

Депозити юридичних осіб у квітні зменшилися на 2,4% (з початку року зменшилися на 15,9%) – до 119,6 млрд. грн. Це відбулося насамперед за рахунок зменшення депозитів у національній валюті на 3,7% (з початку року – на 19,5%) – до 74,2 млрд. грн., на що вплинула сплата в квітні квартальних податкових платежів. Одночасно депозити в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизилися всього на 0,1% (з початку року – на 9,3%) – до 5,9 млрд. дол. США.

Збільшення депозитів фізичних осіб позитивно вплинуло на динаміку загального обсягу депозитів, темпи зниження яких у квітні уповільнилися до 0,6% (у березні – 2,0%, у лютому – 5,6%, у січні – 5,1%), і їх обсяг за станом на 01.05.2009 становив 312,1 млрд. грн.

Незважаючи на певне зниження загального обсягу депозитів, обсяг грошової маси в квітні збільшився на 0,2% (з початку року зменшився на 9,9%) – до 464,8 млрд. грн. У річному вимірі (у розрахунку до відповідного місяця минулого року) темпи приросту грошової маси знизилися до 8,2% порівняно з 30,2% на початок року.

Зростання грошової маси в квітні було забезпечено за рахунок збільшення обсягу готівки поза банками, який у квітні збільшився на 2,5% (з початку року зменшився на 2,6%) – до 150,7 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в квітні збільшилася з 31,7% до 32,4%.

Слід відзначити, що упродовж усіх попередніх місяців поточного року приріст обсягу готівки поза банками був від’ємним, оскільки кошти, які населення вилучало з банківської системи, значною мірою спрямовувалися на купівлю готівкової іноземної валюти. У квітні попит населення на готівкову іноземну валюту суттєво скоротився, що свідчить про зростання довіри до національної валюти та зменшення девальваційних очікувань.

Національний банк України з метою підтримки ліквідності банків у квітні проводив операції з рефінансування банків на загальну суму 9,6 млрд. грн. (з початку року – 44,0 млрд. грн.). За цей самий період з метою ефективнішого перерозподілу ресурсів на грошово-кредитному ринку Національний банк України здійснив операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 12,5 млрд. грн. (з початку року – 23,0 млрд. грн.).

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування в квітні становила 16,9% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 20,0%. Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями за цей період становила 10,4% річних.

Зниження темпів відпливу коштів з банків та активна підтримка Національним банком України ліквідності банків у квітні, а також певне зниження обсягу операцій Національного банку України з продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку сприяли підвищенню ліквідності банківської системи. Обсяг коррахунків банків за цей період збільшився на 4,2% – до 17,5 млрд. грн. (з початку року зменшився на 6,1%).

На стан коррахунків банків вплинуло витрачання Урядом коштів єдиного казначейського рахунку. Так обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в квітні зменшився на 38,2% – до 3,4 млрд. грн.

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками за квітень 2009 року, становив 11,9 млрд. грн.

Зростання коррахунків банків, а також готівки поза банками зумовили збільшення у квітні показника монетарної бази на 3,1% (з початку року зменшився на 3,5%) – до 180,2 млрд. грн. У річному вимірі темпи приросту монетарної бази в квітні 2009 року зменшилися до 24,3% порівняно з 31,6% на початок року.

Збільшення ліквідності банків позитивно позначилося на обсягах кредитування ними реального сектору економіки. Зокрема, обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 0,3% (з початку року зменшилися на 0,5%) – до 457,9 млрд. грн. Це відбулося за рахунок зростання обсягу кредитів у національній валюті на 2,3% (з початку року зростання на 8,9%) – до 245 млрд. грн.

Водночас, загальний обсяг кредитних вкладень у квітні зменшився на 0,3% (з початку року – на 2,7%) – до 714,2млрд. грн., що відбулося за рахунок зменшення залишків за кредитами, наданими фізичним особам, – на 1,4% (з початку року – на 6,4%) – до 256,3 млрд. грн.

В умовах достатнього рівня ліквідності та з огляду на зниження інфляційного тиску банки знижували в квітні відсоткові ставки за своїми операціями. Зокрема, середньозважена вартість кредитів у національній валюті в цьому місяці порівняно з попереднім знизилася з 26,7% до 20,4%, тоді як в іноземній валюті незначно збільшилася – з 11,0% до 11,6%. Інтегральна ставка за кредитами зменшилася з 21,9% до 17,5%.

Середньозважена вартість депозитів у національній валюті в квітні зменшилася з 15,3% до 12,8%, в іноземній – збільшилася з 8,0% до 8,9%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 12,6% до 11,2%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за договорами в квітні знизилася з 30,8% до 6,9%, у т. ч. за кредитами овернайт – з 30.9% до 5,0%.

Протягом квітня 2009 року Міністерство фінансів України здійснювало розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), завдяки чому до Державного бюджету України надійшло коштів у сумі 3 576,57 млн. грн. (з початку року – 6659,74 млн. грн.).

Середньозважена дохідність за ОВДП під час первинного розміщення в квітні 2009 року становила 15,27% (за січень – квітень – 13,35%).

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку 2009 року становив 2 111,99 млн. грн., у т.ч. основний борг – 1 353,64 млн. грн., сплата доходу – 758,35 млн. грн.
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd