Основные тенденции денежно-кредитного рынка за апрель 2008 г.

Ситуація на грошово-кредитному ринку у квітні 2008 р. характеризувалася прискоренням темпів зростання базових грошей – монетарна база у цей період збільшилася на 6.3% (з початку року – на 2.2%) до 145.0 млрд. грн. Грошова маса при цьому збільшилася на 3.3% (з початку року – на 8.5%) до 429.9 млрд. грн.
В структурі базових грошей у квітні найбільш вагомо збільшився обсяг готівки поза банками – на 5.7% до 116.1 млрд. грн. (з початку року – на 4.5%). При цьому її питома вага в структурі грошової маси зменшилася з 28% до 27%.

Зростання обсягу готівки поза банками значною мірою пов’язано із проведенням активної соціальної політики, наслідком чого є трансформування в готівку коштів з єдиного казначейського рахунку, які виплачуються населенню у вигляді зарплат, пенсій та інших платежів. У квітні обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України зменшився на 3.2 млрд. грн. (з початку року – збільшився майже на 8 млрд. грн.).

На динаміку готівки у квітні також вплинуло наближення великої кількості святкових та вихідних днів, напередодні яких традиційно збільшується попит на готівку з боку населення.

У квітні обсяг коррахунків банків збільшився на 7.8% (з початку року – зменшився на 2.5%) до 16.7 млрд. грн. Водночас, динаміка обсягу коррахунків банків у квітні була досить мінливою. Національний банк України забезпечував оперативну і гнучку реакцію на зміни в ситуації на грошово-кредитному ринку, проводячи операції як з мобілізації коштів, так і з підтримки ліквідності банків.

Зокрема, у квітні, Національний банк України здійснив операції з мобілізації коштів банків шляхом залучення коштів на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів на суму 1.2 млрд. грн. (з початку року – 19.4 млрд. грн.).

Одночасно, Національний банк у квітні проводив операції з рефінансування банків на загальну суму 12.92 млрд. грн. (з них 11017.22 млн. грн. – кредити овернайт, 502.1 млн. грн. – операції своп, 223.5 млн. грн. – операції прямого репо з державними облігаціями України, 1177.65 млн. грн. – кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків). З початку року обсяг операцій з рефінансування банків становив 25.82 млрд. грн. (з них 21000.2 млн. грн. – кредити овернайт, 1783.5 млн. грн. – операції прямого репо з державними облігаціями України, 1606.2 млн. грн. – операції своп, 1430.6 млн. грн. – кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків).

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування за січень – квітень становила 15.0% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 15.0%, за операціями прямого репо з державними облігаціями України – 14.6%, за операціями своп – 14.6%, за кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків – 15.5%.

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у квітні за оперативними даними становив 11089.3 млн. грн.

Спрямування грошово-кредитної політики на зменшення інфляційного тиску мало наслідком збільшення вартості кредитних ресурсів на зменшення темпів зростання кредитних вкладень банків.

Середньозважена вартість кредитів в національній валюті у квітні збільшилася з 15.2% до 16.9%, в іноземній – з 10.8% до 10.9%. Інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 13.8% до 14.5%.

Середньозважена вартість депозитів в національній валюті у квітні збільшилася з 9.0% до 9.6%, в іноземній – зменшилася з 5.6% до 4.9%. Інтегральна ставка за депозитами зменшилася з 7.8% до 7.7%.

Обсяг кредитних вкладень у квітні збільшився на 2.9% (з початку року – 15.9%) до 494.8 млрд. грн. Обсяг кредитів юридичним особам у квітні збільшився на 1.9% (з початку року – на 13.8%) до 308.9 млрд. грн. Кредити, надані фізичним особам збільшилися на 4.5% у квітні та на 19.6% з початку року до 186 млрд. грн.

Загальний обсяг депозитів у квітні збільшився на 2.5% (з початку року – на 10.3%) до 309.1 млрд. грн. Депозити фізичних осіб збільшилися на 3.8% (з початку року – на 13.8%) до 187.1 млрд. грн. Депозити юридичних осіб збільшилися на 0.5% (з початку року – на 5.4%) до 121.9 млрд. грн.

У валютному розрізі у квітні більшими темпами зростали депозити в іноземній валюті (на 4.4% порівняно із зростанням на 1.5% вкладів в національній валюті). Водночас, у структурі зростання депозитів населення у квітні більш прискореними темпами збільшувалися вклади в національний валюті (на 5.1% порівняно із зростанням на 1.8% депозитів в іноземній валюті).
ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd