Бізнес вперше з початку повномасштабної війни оптимістично оцінює перспективи своєї діяльності - НБУ

Бізнес, незважаючи на активні бойові дії, вперше з початку повномасштабної війни очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. На тлі відновлення енергосистеми, поступового пожвавлення внутрішнього попиту та зміцнення курсу гривні респонденти очікують зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств.

Про це повідомив Нацбанк, передає Financial Club.

Одночасно поліпшилися інфляційні та курсові очікування. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 104.5% порівняно з 91,2% у І кварталі 2023 року (далі – І квартал). Поліпшення оцінок відбулося в підприємств усіх видів економічної діяльності (далі – ВЕД), а також за всіма складовими індексу.

Бізнес прогнозує стрімке зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив 17.3% порівняно з "мінус" 16.7% у І кварталі. Зростання очікують підприємства всіх напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників та більшості областей. Тривало поліпшення інфляційних очікувань: у ІI кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 15.7% порівняно з 20.7% у попередньому кварталі. 46.6% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 15.3%.

На думку 88.4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Натомість дещо послабився вплив "курсового фактору" та "витрат на виробництво". Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.43 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 42.18 грн/дол. США). 44.3% респондентів (порівняно з 19.7% у І кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Попри пом’якшення четвертий квартал поспіль оцінок респондентів щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною: баланс відповідей становив "мінус" 11.1% порівняно з "мінус" 16.9% у І кварталі. Водночас вперше за п'ять кварталів позитивними є очікування респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємств: баланс відповідей – 9.6% (у І кварталі – "мінус" 2.5%). Поліпшення очікують підприємства всіх напрямів діяльності та розміру за кількістю працівників, переважної більшості областей та видів діяльності.

Учасники опитування суттєво посилили очікування щодо збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 14.5% і 10.9% відповідно (у І кварталі – 2.8% та 2.0% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше – будівництва, переробної промисловості та торгівлі (баланс відповідей 30.0%, 21.6% та 21.0% відповідно). Уперше за п’ять кварталів підприємства надали позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 4.5 % (у І кварталі – "мінус" 10.3%) та суттєво послабили песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей "мінус" 2.3% (у І кварталі – "мінус" 17.8%). Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжують поліпшувати свої очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 15.3% (у І кварталі – 11.0%).

Найвищі очікування мають підприємства транспорту та зв’язку, а також будівництва. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо зросла і становить 23.1% порівняно з 21.3% у попередньому опитуванні. Респонденти суттєво послабили свої прогнози щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 3.8% (у І кварталі – "мінус" 16.4%). Підприємства транспорту і зв'язку та переробної промисловості найбільше пом’якшили негативні оцінки, водночас респонденти будівельних, торговельних підприємств, а також підприємств інших видів діяльності очікують збільшення кількості працівників. Учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 44.6% порівняно з 35.3% у І кварталі. На тлі послаблення очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зменшилася і становить 30.0% (у І кварталі – 35.4%).

Як і раніше, підприємства, що планують залучати кредити, надають перевагу кредитам у національній валюті – 79.2% (у І кварталі – 79.7%). Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки – 49.7% відповідей. Водночас найбільше посилився вплив фактору "наявність інших джерел фінансування" – на 5.5 п. п. до 42.0%. Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, майже не змінилася і становить 7.3% порівняно з 7.4% у попередньому кварталі.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ И АНАЛИТИКЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
зарегистрируйтесь и получите 7 дней бесплатно
Регистрация
asd